Acte normative cu incidență în materie fiscală

Iulie 2023

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1106/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, utilizat de personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale (Monitorul Oficial nr. 671 din 21 Iulie 2023) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1107/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate în activitatea de verificare și control al instituțiilor financiare raportoare de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia (Monitorul Oficial nr. 670 din 20 Iulie 2023)

Legea nr. 233/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 668 din 20 Iulie 2023)

Legea nr. 222/2023 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (Monitorul Oficial nr. 667 din 20 Iulie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2226/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului TEZAUR, în perioada iulie—august 2023 (Monitorul Oficial nr. 662 din 19 Iulie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2215/2023 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iulie 2023 (Monitorul Oficial nr. 656 din 17 Iulie 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 643 din 13 Iulie 2023)

Legea nr. 216/2023 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 633 din 11 Iulie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2045/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 (Monitorul Oficial nr. 615 din 06 Iulie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2043/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară (Monitorul Oficial nr. 611 din 04 Iulie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2044/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor (Monitorul Oficial nr. 607 din 03 Iulie 2023)

Iunie 2023

Ordonanță de urgență nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal (Monitorul Oficial nr. 603 din 30 iunie 2023)

Ordonanță de urgență nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (Monitorul Oficial nr. 602 din 30 iunie 2023)

Ordonanță de urgență nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (Monitorul Oficial nr. 602 din 30 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 2060/2023 privind prospectele de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2023 (Monitorul Oficial nr. 601 din 30 iunie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 927/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (Monitorul Oficial nr. 587 din 28 iunie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora (Monitorul Oficial nr. 586 din 28 iunie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 936/2023 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.740/2015 privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare (Monitorul Oficial nr. 585 din 28 iunie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 920/2023 privind persoanele fizice cu averi mari (Monitorul Oficial nr. 585 din 28 iunie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 915/2023 privind desemnarea Biroului central de legătură responsabil pentru cooperare administrativă și schimbul de informații în domeniul fiscal (Monitorul Oficial nr. 585 din 28 iunie 2023)

Decizia nr. 20 din 20 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) (Monitorul Oficial nr. 579 din 27 iunie 2023)

Decizia nr. 33 din 24 aprilie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) (Monitorul Oficial nr. 577 din 26 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului nr. 1785/706/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1179/2017 (Monitorul Oficial nr. 568 din 23 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 559 din 21 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1677/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) din subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 558 din 21 iunie 2023)

Ordin al ministrului culturii nr. 3094/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de constatare și aplicare a contravențiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (Monitorul Oficial nr. 552 din 20 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1982/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada iunie—iulie 2023 (Monitorul Oficial nr. 550 din 20 iunie 2023)

Decizia nr. 16 din 13 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) (Monitorul Oficial nr. 541 din 16 iunie 2023)

ORDIN nr. 892 din 4 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011 (Monitorul Oficial nr. 526 din 14 iunie 2023)

Ordonanță de urgență nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile (Monitorul Oficial nr. 518 din 12 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1751/2023 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2023 (Monitorul Oficial nr. 513 din 12 iunie 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 523/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură (Monitorul Oficial nr. 508 din 09 iunie 2023)

"Cartea aceasta îi va salva cititorului timp și bani" 

Ordonanță de urgență nr. 50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 492 din 06 iunie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1698/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2023 (Monitorul Oficial nr. 489 din 06 iunie 2023)

Mai 2023

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 838/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de www.anaf.ro COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Monitorul Oficial nr. 464 din 26 Mai 2023) 

Ordonanța de urgență a guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România (Monitorul Oficial nr. 457 din 25 Mai 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile (Monitorul Oficial nr. 453 din 24 Mai 2023)

Ordinul comun nr. 1745/1481/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea formularului „Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale” (Monitorul Oficial nr. 452 din 24 Mai 2023)

Legea nr. 130/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (Monitorul Oficial nr. 446 din 23 Mai 2023)

Legea nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Monitorul Oficial nr. 440 din 22 Mai 2023)

Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 456/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială (Monitorul Oficial nr. 433 din 18 Mai 2023)

Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România (Monitorul Oficial nr. 421 din 16 Mai 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1473/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008 (Monitorul Oficial nr. 411 din 15 Mai 2023)

Ordonanță de urgență nr. 33/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Monitorul Oficial nr. 410 din 12 Mai 2023)

Legea nr. 119/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (Monitorul Oficial nr. 410 din 12 Mai 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1498/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada mai—iunie 2023 (Monitorul Oficial nr. 407 din 12 Mai 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 629/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor (Monitorul Oficial nr. 403 din 11 Mai 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 626/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora (Monitorul Oficial nr. 399 din 9 Mai 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 394/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 398 din 9 Mai 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 398 din 9 Mai 2023)

Ordinul comun nr. 874/1429/2023 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) și (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 395 din 9 Mai 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1427/2023 pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (Monitorul Oficial nr. 389 din 5 Mai 2023) 

Ordinul comun nr. 20463/3964/967/1415/2023 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (Monitorul Oficial nr. 370 din 2 Mai 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1440/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2023 (Monitorul Oficial nr. 373 din 2 Mai 2023)

Aprilie 2023

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1355/2023 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 (Monitorul Oficial 351 din 26 aprilie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1299/2023 privind aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor achitate la bugetul de stat pentru stingerea taxelor prevăzute la pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului sportului nr. 1511/512/2022 privind aprobarea Procedurii de administrare a creanțelor Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ale Comitetului Național Paralimpic, declarate în perioada cuprinsă între data de 28.02.2022 și data de 4.07.2022 (Monitorul Oficial 345 din 25 aprilie 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 355/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (Monitorul Oficial 344 din 24 aprilie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 1357/2023 pentru modificarea unor ordine în domeniul finanțelor (Monitorul Oficial 343 din 24 aprilie 2023)

Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor nr. 868/1303/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 342 din 24 aprilie 2023) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 521/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2901/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (Monitorul Oficial nr. 340 din 24 aprilie 2023) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1307/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial nr. 336 din 21 aprilie 2023)

__________


Acest act normativ reglementează emiterea și în format electronic a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale. Astfel, anexei la OMFP nr. 158/2015 i-au fost aduse următoarele modificări:
 • a fost eliminată cerința aplicării ștampilei pe autorizație, aceasta putând fi semnată și cu semnătură electronică calificată;
 • a fost înlocuită sintagma „societate comercială” cu termenul „societate”, conform prevederilor art. 794 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Legea nr. 105 din 13 aprilie 2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare (Monitorul Oficial nr. 321 din 18 aprilie 2023)

__________


CINE

Operatori economici din sectorul agroalimentar:
 • producătorii agricoli
 • depozitarii
 • procesatorii la nivel naţional
 • comercianţii // cu urmatoarele exceptii:
  • comercianţi care deţin structuri de vânzare cu suprafaţă de vânzare de până la 400 mp inclusiv, fără spaţiile destinate depozitării, păstrării şi producţiei mărfurilor, birourilor şi anexelor
  • comercianţi ambulanţi
  • comercianţi care desfăşoară activităţi de servicii de alimentaţie publică
  • comercianţi care desfăşoară activităţi de comercializare în zone publice

CE

Produsele agricole şi alimentare pentru care operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor:
 1.  legume-fructe;
 2.  cereale şi produse pe bază de cereale;
 3.  seminţe de oleaginoase şi produse pe bază de oleaginoase;
 4.  leguminoase furajere;
 5.  seminţe certificate: cereale, orez, oleaginoase şi proteaginoase;
 6.  carne şi produse din carne, conserve din carne şi mixte;
 7.  lapte şi produse din lapte;
 8.  produse de morărit şi panificaţie;
 9.  produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe;
 10.  grăsimi şi uleiuri;
 11.  apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor şi toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate;
 12.  orez;
 13.  plante aromatice, sare şi condimente;
 14.  ceaiuri;
 15.  zahăr;
 16.  miere;
 17.  drojdie.

CAND

În vederea asigurării trasabilităţii produselor agricole şi alimentare pe piaţă, operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare, o singură dată pe lună, până în data de 15 a lunii pentru luna precedentă, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

CUM 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dezvoltă un sistem informatic de colectare a datelor statistice raportate de operatorii economici din sectorul agroalimentar

CAT

Nerespectarea obligatiei de raportare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei

Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 320 din 18 aprilie 2023) #compensare

Ordonanță de urgență nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (Monitorul Oficial 319 din 13 aprilie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1346/2023 privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii aprilie 2023 (Monitorul Oficial 316 din 13 aprilie 2023)

Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1320/227/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017 (Monitorul Oficial 316 din 13 aprilie 2023)

Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 310 din 12 aprilie 2023) #ngo #ong

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1291/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada aprilie—mai 2023 (Monitorul Oficial nr. 306 din 11 aprilie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice (Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023)

__________


Situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de către instituţiile publice pentru trimestrele I – III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.Ordinul nr. 1287/2023 prevede că situaţiile se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), precum şi scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuţii în acest sens, însoţite de o adresă de înaintare.Documentele transmise la MFP şi la unităţile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.Potrivit legislației, răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.Termenele de transmitere la MFP către Direcția generală de contabilitate publică a situțiilor financiare trimestriale și anuale și centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.

Ordonanța de Urgență nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist (Monitorul Oficial nr. 297 din 7 Aprilie 2023) 

__________


Prin acest act normativ se reglementează regimul juridic și fiscal aplicabil lucrătorilor culturali profesioniști, măsurile de susținere și dezvoltare a carierei lor profesionale și formele de organizare a acestora, precum și lista codurilor CAEN ale operatorilor din domeniu, care lucrează cu acești profesioniști.Conform OUG 21/2023, profesioniștii din domeniul culturii depun, oricând în cursul anului, o cerere registrul de înregistrare în Registrul lucrătorilor culturali profesioniști, care este denumit ca baza de date publică, care este administrată de către Ministerul Culturii, și care cuprinde urmatoarele informații de identificare a persoanelor fizice înregistrate ca lucrători culturali profesioniști:§  numărul unic de înregistrare,§  data înregistrării ca lucrător cultural§  profesionist și data încetării acestei înregistrări,§  mențiunile privind suspendarea calității de lucrător cultural profesionist, inclusiv încetarea suspendării și, după caz, data încetării de drept;Cererea se depune la administratorul registrului care este Ministerul Culturii, împreună cu documentele fiscale doveditoare privind realizarea pragului de 50% de venituri din activități culturale, însoțite de o declarație pe propria răspundere privind realitatea și autenticitatea informațiilor transmise.Reprezintă documente fiscale doveditoare adeverința de venit pentru anul fiscal anterior, emisă de ANAF, sau ultima declarație unică de venit depusă în anul fiscal anterior și, după caz, actul administrativ de autorizare a activității, cuprinzând codul CAEN al acesteia, emis de catre ONRC, și/sau adeverința de venit eliberată de angajator, cu menționarea explicită a funcției ocupate și a domeniului de activitate al angajatorului.Impozitul datorat de către lucrătorii culturali profesioniști pentru veniturile realizate din contracte de desfășurare a activității culturale se reține la sursă de către plătitorul de venit la momentul plății veniturilor și reprezintă impozit final.Pentru venitul obținut din contracte de desfășurare a activității culturale, venitul net fiscal se calculează prin aplicarea asupra venitului brut a unei cote forfetare de deducere de 40%.Perioada în care persoana fizică a fost înregistrată ca fiind lucrător cultural profesionist reprezintă vechime în muncă și în specialitate.Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști datorează o contribuție asiguratorie reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat cu un lucrător cultural profesionist.Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști au obligația de a depune semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, o declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a persoanelor pentru care a fost plătită contribuția.Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației sunt reglementate prin ordin comun al președintelui ANAF, al președintelui CNAS al președintelui ANOFM, cu consultarea ANPIS și cu avizul MFP, al MMSS și al MS.Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România.Datele cu caracter personal cuprinse în declarație sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și legislația de punere în aplicare a acestuia.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 417/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (Monitorul Oficial nr. 292 din 7 Aprilie 2023)

__________


Pentru persoanle fizice identificate cu risc fiscal, organul compentent cu efectuarea verificării situației fiscale personale transmite acestora în scris o notificare de conformare în ceea ce privește riscurile fiscal identificate, acest lucru având ca scop reanalizarea de către acestea a situației fiscale și după cum este cazul, de a depune ori de a corecta declarațiile fiscale.Prin notificare se comunică persoanei fizice că într-un termen de 30 de zile de la data realizării comunicarii notificării aceasta are posibilitatea de a depune ori de a corecta declarația fiscală.Depunerea ori corectarea declarației fiscale de către persoana fizică nu împiedică selectarea pentru verificarea situației fiscale personale. Persoanele fizice cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscal pentru care au fost veriFicate vor fi supuse in mod obligatoriu unei verificari a situației fiscale personale sau a unei verificări documentare.Prin Ordinul nr. 417/2023 au fost aprobate: modelul de conformare, periodiciatatea emiterii notificarilor, precum și procedura de notificare.A fost introdusă o nouă secţiune – „Notificarea de conformare” a persoanelor fizice, care este efectuată de către organul fiscal competent, înaintea selectării pentru verificarea situaţiei fiscale personale şi care se comunică persoanei fizice în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.Fac obiectul notificării de conformare:a) persoanele fizice din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale conform art. 11 litera b);b) persoanele fizice pentru care în cadrul analizelor de risc efectuate în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) se stabileşte un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale.Fac excepţie de la notificarea de conformare:a) persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, ca urmare a derulării unor programe/proiecte de creştere a conformării fiscale în cadrul cărora acestea au fost notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile şi la posibilitatea reanalizării situaţiei fiscale şi, după caz, a depunerii sau corectării declaraţiilor fiscale;b) persoanele fizice care fac obiectul unei verificări a situaţiei fiscale personale şi pentru care s-a dispus extinderea verificării la perioade fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de verificare iniţial;c) persoanele fizice care fac obiectul refacerii verificării situaţiei fiscale personale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;d) persoanele fizice care au făcut obiectul unei verificări documentare realizate de organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale, în situaţia în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, se dispune măsura de declanşare a unei verificări a situaţiei fiscale personale.În cadrul activităţii de notificare de conformare, organul fiscal efectuează următoarele activităţi:a) transmite notificările de conformare către persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale;b) valorifică în cadrul analizei de risc informaţiile din declaraţiile fiscale depuse sau corectate, ca urmare a notificării de conformare, şi reevaluează riscurile de neconformare la declararea veniturilor impozabile;c) pentru situaţia de la art. 113 alin. (1) lit. a), actualizează lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale.Periodicitatea emiterii notificării poate fi anuală, trimestrială ori la momentul identificării persoanelor fizice cu risc fiscal.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 473/2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 287 din 6 Aprilie 2023)

Ordonanța de Urgență nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (Monitorul Oficial nr. 290 din 6 Aprilie 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală (Monitorul Oficial nr. 291 din 6 Aprilie 2023)

Martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1263/654 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023 (Monitorul Oficial nr. 272 din 31 Martie 2023)

Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 265 din 30 Martie 2023)

__________


Prin acest act normativ prin se dorește încurajarea desfășurării în România a activităților specifice desfășurate de nomazii digitali, prin stabilirea regimului fiscal aplicabil, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate.

Conform OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, nomadul digital este „străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor”.

Scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate se aplică nomazilor digitali prezenți pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depășesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial nr. 264 din 30 Martie 2023)

__________


Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin acest act normativ, o serie de prevederi privind înregistrarea și anularea înregistrării în scopuri de TVA.  

1. Modificari în ceea ce privește înregistrarea în scopuri de TVA

Este abrogat formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”. Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înmatricularea societății la Registrul Comerțului vor completa „Cererea de înregistrare fiscală” pe formularul aprobat prin Ordinul comun nr. 2509/5672/2022 al președintelui ANAF și al ministrului justiției, pe care îl vor anexa la cererea de înregistrare în Registrul Comerțului. Astfel, în această situație nu va mai fi necesară depunerea unui formular distinct de înregistrare în scopuri de TVA la organele fiscale competente.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal ulterior înmatriculării societății la Registrul Comerțului va depune declarația de înregistrare fiscală la organele fiscale competente.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, cf. art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, va depune declarația de mențiuni la organele fiscale competente.

 

2. Modificări în ceea ce privește anularea înregistrării în scopuri TVA pentru persoanele impozabile înregistrate din oficiu

 

În situația în care organele fiscale competente înregistrează din oficiu contribuabilii în scopuri de TVA, acestea vor anula înregistrarea în scopuri de TVA, dacă aceștia se află în una din situațiile de anulare a înregistrării prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.


Ordinul ministrului finanțelor nr. 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate (Monitorul Oficial nr. 263 din 30 Martie 2023)

__________


Prin acest act normativ a fost reglementată procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate. 

Acestă procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluției fiscale individuale anticipate privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Contribuabilii sau plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse. Cererea, documentația și orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cererea pentru emiterea soluției fiscale conține propunerea contribuabilului sau plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacțiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări. Aceasta este însoțită de informațiile detaliate referitoare la tranzacțiile propuse și de argumentele care susțin această propunere.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul sau plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare. Transmiterea cererii pentru organizarea discuției preliminare se face exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului sau plătitorului și ale reprezentantului legal, acolo unde este cazul și o scurtă prezentare a obiectului discuției. Cererea pentru organizarea discuției preliminare care este depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată în considerare de către organul fiscal competent. Discuția preliminară nu se mai organizează în cazul în care, anterior datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, contribuabilul sau plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluției fiscale.

 

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului sau plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară, într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului sau plătitorului informații suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate. Discuția preliminară, inclusiv afirmațiile și comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea ori respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale. De asemenea, participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale și nu afectează ordinea de soluționare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil sau plătitor.

Într-un termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale. Analiza prealabilă are ca scop verificarea respectării condițiilor de formă, precum și confirmarea încasării taxei pentru emiterea soluției fiscale.

În cadrul analizei prealabile, cererea pentru emiterea soluției fiscale nu este luată în considerare în oricare din următoarele situații:

n     cererea sau documentația nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanță;

n     cererea sau documentația nu conține cel puțin unul dintre elementele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin;

n     cererea sau documentația nu este lizibilă, conține date sau informații discordante sau nu are legătură cu contribuabilul/plătitorul solicitant;

n     temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluția fiscală solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfășurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii de emitere a soluției fiscale;

n     cererea pentru emiterea unei soluții fiscale vizează mai multe obligații fiscale;

n     taxa pentru emiterea soluției fiscale nu a fost efectiv încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfășurarea analizei prealabile.

 

Organul fiscal competent comunică anterior emiterii soluției fiscale proiectul soluției fiscale contribuabilului sau plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul sau plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală ori notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept, în termenul care este prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și conține:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emisă și data de la care este aplicabilă;

c) datele de identificare ale contribuabilului sau plătitorului beneficiar al soluției fiscale;

d) obiectul soluției fiscale;

e) obligația fiscală principală care face obiectul soluției fiscale;

f) motivul de fapt;

g) temeiul de drept;

h) referințe la completările documentației/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluției fiscale;

 i) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare;

 j) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul soluției fiscale;

 k) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situației fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea de emitere a soluției fiscale;

l) prezumțiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluției fiscale;

m) orice alte mențiuni cu privire la aplicarea soluției fiscale.

În cazul în care contribuabilul sau plătitorul nu este de acord cu soluția fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, o notificare la organul fiscal competent. Soluția fiscală pentru care contribuabilul sau plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

Respingerea cererii pentru emiterea soluţiei fiscale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor şi conţine:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant al soluţiei fiscale;

c) obiectul soluţiei fiscale;

d) prezentarea situaţiei fiscale de fapt viitoare care face obiectul cererii, respectiv a temeiului de drept;

e) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situaţiei fiscale de fapt viitoare;

f) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul de respingere a cererii pentru emiterea soluţiei fiscale;

g) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a soluţiei fiscale, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii;

h) orice alte menţiuni cu privire la motivele respingerii cererii.


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 369/2023 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 501/2016 privind stabilirea unor competențe în sarcina Direcției Generale a Vămilor și structurilor vamale subordonate și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de către Direcția Generală a Vămilor și structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile (Monitorul Oficial nr. 263 din 30 Martie 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 359/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile (Monitorul Oficial nr. 263 din 30 Martie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului (Monitorul Oficial nr. 261 din 29 Martie 2023) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 320/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor (Monitorul Oficial nr. 261 din 29 Martie 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 319/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 261 din 29 Martie 2023) 

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1121/655/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023 (Monitorul Oficial nr. 258 din 29 Martie 2023)

Legea nr. 65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private (Monitorul Oficial nr. 255 din 28 Martie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 1098/2748/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023 (Monitorul Oficial nr. 246 din 24 Martie 2023) 

__________


Pentru semestrul I al anului 2023, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită conform prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 200 de lei/lună, respectiv de maximum 400 de lei/ eveniment.

Valoarea nominală stabilită mai sus menționată se aplică şi pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 şi septembrie 2023.

Valorile anterioare care au fost stabilite pentru semestrul II al anului 2022 au fost de 190 de lei/lună, respectiv, maximum 380 de lei/eveniment. Aceste valori se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv, februarie 2023 și martie 2023.

 Noile valori de maximum 200 lei/lună și  de maximum 400 lei/eveniment se vor aplica începând cu luna aprilie 2023.

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 476/2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță (Monitorul Oficial nr. 246 din 24 Martie 2023) 

__________


Prin acest act normativ se definește caracterul ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță.

Prin caracter ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă se înţelege:

§  introducere de bunuri care nu reprezintă o parte fracţionată a unei serii de introduceri efectuate de acelaşi călător într-un interval scurt de timp;

§  o introducere de bunuri efectuată la cel puţin 7 zile de la ultima introducere de bunuri de către acelaşi călător.

Nu se consideră introduceri de bunuri cu caracter ocazional introducerile de bunuri efectuate în mod regulat, respectiv de mai multe ori într-o zi ori la intervale de timp de sub 7 zile.

Ordonanța de urgență nr. 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (Monitorul Oficial nr. 219 din 16 Martie 2023)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 15 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Monitorul Oficial nr. 218 din 16 Martie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1115/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN —S.A. a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3244/2022 (Monitorul Oficial nr. 208 din 13 Martie 2023) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1111/2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (Monitorul Oficial nr. 201 din 10 Martie 2023)

__________

Prin acest act normativ se stabileste nivelul accizei specifice pentru perioada 1 aprilie 2023 - 31 martie 2024 la valoarea de 493,988 lei pentru 1000 de țigarete.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”(Monitorul Oficial nr. 201 din 10 Martie 2023).

__________


Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.Noile reglementări stabilesc condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli referitoare la impozitarea grupului fiscal.Determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului se realizează de către persoana juridică responsabilă, care este desemnată potrivit legii.Persoana juridică responsabilă are obligația de a depune o declarație anuală consolidată privind impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.Depunerea declarației se face la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru al grupului fiscal.Prin ordin sunt reglementate următoarele: n  aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal;n  adaptarea modelului și conținutului formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit,  astfel încât să poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;n  aprobarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal;n  adaptarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit. Formularul 101 Declarație privind impozitul pe profit se modifică și se va completa in felul următor: 1. Declarația se completează și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situație se bifează rubrica Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit. Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie, cu ajutorul aplicației informatice de asistență. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic. 2 Rândul 39 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. 3. Rândul 40 – se completează cu valoarea profitului impozabil/pierderii fiscale de recuperat în anii următori. 4. În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit se vor avea în vedere următoarele: – în cazul în care, în anul curent, membrul unui grup fiscal înregistrează profit impozabil, pierderile fiscale (rd. 39), înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia;– pierderea fiscală din anii precedenți (suma înscrisă la rd. 39) poate fi scăzută în limita profitului impozabil;– în cazul în care, în anul curent, membrul unui grup fiscal înregistrează pierdere fiscală, pierderile fiscale (rd. 39) înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit nu se cumulează cu pierderea fiscală din anul curent;– pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului în perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului;– suma reprezentând profit impozabil/pierdere fiscală înscrisă la rd. 40 se comunică persoanei juridice responsabile pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal.5. Rândul 43.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum și sumele reprezentând cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. 6. În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândurile 41.2, 47, 49, 51-53 din formular nu se completează. Prevederile Ordinului ANAF nr. 310/2023 se aplică pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022.

Hotărârea nr. 181/2023 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial nr. 187 din 06 Martie 2023)

__________


Principalele modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal sunt următoarele:

 

1. Privind documentația necesară pentru eliberarea atestatelor pentru destinatarii și expeditorii calificați

 

Destinatarii și expeditorii certificați, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților, vor anexa cererilor privind acordarea atestatelor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislația specifică prin care aceștia au fost înființați din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică respectivă.

 

2. Introducerea unor reglementări privind pragul pierderii parțiale la tutunul prelucrat

Pentru tutunul prelucrat, pragul pierderii parțiale, apărută ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, este de 0% cf. art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.636 al Comisiei din 5 iulie 2022.

 

3. Privind documentația necesară pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

 

Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României este însoțită de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau de codul de referință administrativ unic, după caz.

Deplasarea de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru al UE și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, respectiv de pe teritoriul României către teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este însoțită de factură și documentul administrativ simplificat electronic

 

4. Privind garanțiile care trebuie constituite de antrepozitarii autorizați

 

Garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați se depun la autoritatea fiscală teritorială într-un termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația. Pentru diferențele rezultate din actualizarea sau executarea garanției constituite, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați și reprezentanții fiscali sunt obligați ca, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data actualizării sau executării garanției, după caz, să transmită autorității fiscale teritoriale documentul prin care se face dovada constituirii/reîntregirii garanției.

 

5. Privind antrepozitele fiscale

 

În sensul art. 362 alin. (1) din Codul fiscal, într-un antrepozit fiscal pot fi produse, transformate, deținute și depozitate în regim suspensiv de accize numai produsele accizabile aparținând uneia dintre următoarele grupe de produse:

a) alcool și băuturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) produse energetice.

 

În antrepozitul fiscal de producție sunt permise primirea, deținerea și depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie primă în procesul de producție de produse accizabile și a produselor accizabile rezultate din activitatea de producție pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.

În antrepozitul fiscal de depozitare produse energetice sunt permise deținerea și depozitarea în regim suspensiv de accize și biocombustibililor și biocarburanților prevăzuți la pct. 113 alin. (2) din norme, precum și a aditivilor utilizați exclusiv pentru amestecul cu combustibilii pentru încălzire și combustibilii pentru motor tradiționali.

 

6. Produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize de către destinatarul înregistrat sunt însoțite de codul de referință administrativ unic.

 

7. Scutirile de la plata accizelor prevăzută la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct pe baza certificatului de scutire, precum și a formularului care trebuie utilizat pentru certificatul de scutire, după caz, dacă beneficiarul achiziționează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat.

În cazul situațiilor în care operațiunile sunt scutite de TVA și se utilizează certificatul de scutire de TVA și/sau accize, acesta asigură și aplicarea scutirii de la plata accizelor.

 

8.  Deplasarea intracomunitară a alcoolului complet denaturat este însoțită de documentul administrativ simplificat electronic prevăzut la art. 416 din Codul fiscal.

 

9. Prevederi privind restituirea și remiterea de accize

 

Pentru băuturile alcoolice și produsele din tutun prelucrat retrase de pe piață în condițiile prevăzute la art. 400 alin. (2) din Codul fiscal, accizele pot fi restituite sau remise, după caz. Prin retragere de pe piață se înțelege retragerea din circuitul economic a produselor eliberate pentru consum, în vederea reciclării, recondiționării sau distrugerii acestora.

 

10. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru al UE către un destinatar din România autorizat să primească produsele în regim suspensiv de accize este însoțită de codul de referință administrativ unic.

Deplasarea produselor accizabile poate fi realizată în regim suspensiv de accize, potrivit art. 405 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, numai dacă este acoperită de documentul administrativ electronic și este însoțită de codul de referință administrativ unic.

Dovada încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize este raportul de export întocmit de autoritatea vamală teritorială din România sau, după caz, de autoritatea competentă din statul membru de export, raport întocmit pe baza informațiilor referitoare la ieșirea mărfurilor pe care le-au primit de la biroul vamal de ieșire ori de la biroul unde se realizează formalitățile de ieșire a mărfurilor de pe teritoriul vamal, prevăzute la art. 405 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene.

 

11. Prevederi privind vânzarea la distanță

 

Reprezintă o vânzare la distanță din România în alt stat membru al UE livrarea de produse accizabile deja eliberate pentru consum în România destinate vânzării unei persoane din alt stat membru al UE care nu este antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat sau destinatar certificat și nu desfășoară o activitate economică independentă. Vânzătorul din România sau reprezentantul său fiscal stabilit în acel alt stat membru trebuie să respecte legislația din statul membru respectiv.

Instrucțiunile președintelui Autorității de Supraveghere Financiară și a ministrului  finanțelor nr. 1/6218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice (Monitorul Oficial nr. 181 din 03 Martie 2023)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 231/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (Monitorul Oficial nr. 179 din 02 Martie 2023)

Februarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1086/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2023 (Monitorul Oficial nr. 172 din 28 Februarie 2023) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 165 din 27 Februarie 2023) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 234/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 164 din 27 Februarie 2023)

Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale (Monitorul Oficial nr. 163 din 24 Februarie 2023) 

Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 160/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Monitorul Oficial nr. 156 din 23 Februarie 2023)

Ordin al ministrului sportului nr. 84/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor de efectuare a controlului respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniul sportului și de verificare a activităților sportive, a modului de funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele și dispozițiile legale în vigoare, și a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere și control în domeniul sportului (Monitorul Oficial nr. 156 din 23 Februarie 2023)

Ordinul comun nr. 297/663/1038/3.496.413/919/127/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (Monitorul Oficial nr. 143 din 20 Februarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 953/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (Monitorul Oficial nr. 140 din 20 Februarie 2023)

Ordonanța de urgență nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate (Monitorul Oficial nr. 138 din 17 Februarie 2023)

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale (MMPS) nr. 42/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011. (Monitorul Oficial nr. 135/16.02.2023)

__________


Principalele prevederi ale actului normativ:

 

n  Sunt introduse noi ocupații în cadrul economiei naționale:

 

Nr. crt.  Denumirea ocupației                           Codul COR

1   broker de servicii pentru afaceri                                 331109

2   consilier de cuplu                                                    263514

3   evaluator accesibilitate                                         242121

4   inginer de securitate sisteme înglobate                        252912

5   inginer în domeniul securității TIC                       252911

6   instructor dresaj câini ghizi                                   516403

7   lucrător hotelier                                                   515110

8   manager clienți strategici                                          122110

9   numerolog                                                              516102

10  tehnician imprimare 3D                                            311809

11  tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene   311312

12  tehnician instalare turbine eoliene                         311313

13  tehnician mentenanță turbine eoliene                          311311

 

n  Sunt eliminate anumite ocupații:

 

- „expert evaluator de proprietăți imobiliare” cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

- „expert evaluator de bunuri mobile” cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

- „expert evaluator de active financiare” cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

- „jurisconsult” cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocați

 

n  Sunt mutate în alte grupe anumite ocupații:

 

Ocupația „inspector aeronautic” din grupa de 2152 Ingineri electroniști în grupa de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative, la codul 242237.

 

n  Sunt redenumite unele ocupații:

 

Este redenumită ocupația „specialist sisteme de calificare” ca „analist ocupațional” și păstrează același cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.

 

Este redenumită ocupația „expert evaluator de întreprinderi” ca „evaluator autorizat” și păstrează același cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.


Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 170/2023 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (Monitorul Oficial nr. 128 din 15 Februarie 2023)

Ordin al președintelui Autorității Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile (Monitorul Oficial nr. 121 din 13 Februarie 2023)

Ordin al președintelui Autorității Vamale Române nr. 247/2023 privind procedura și condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați (Monitorul Oficial nr. 120 din 13 Februarie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 188/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 120 din 13 Februarie 2023)

Ordinul comun nr. 165/7/1.272/456/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr. 119 din 10 Februarie 2023) 

Ordonanța de urgență nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (Monitorul Oficial nr. 116 din 9 Februarie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 172/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 113 din 9 Februarie 2023)

__________


Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adus o serie de modificări la Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, ca urmare a unor prevederi legislative recent adoptate.

Prin OPANAF nr. 172/2023, a fost modificat și completat OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

Prin OUG nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru soluționarea problemei prețului ridicată la energie, obligația plății unei contribuții de solidaritate a fost stabilită de către plătitorii de impozit pe profit/veniturile microîntreprinderilor care desfășoară activități în sectoarele țiței, gaze naturale, cărbune și rafinărie, în condițiile stabilite prin ordonanța de urgență.

Contribuția de solidaritate se calculează, se declară și se plătește anual până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a lunii a șasea inclusiv a închiderii anului fiscal modificat sau anului financiar diferit.

În acest context a devenit necesară modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016.

Prin OPANAF nr. 172/2023, s-au avut în vedere următoarele:

n  completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, prin introducerea unei noi obligații la poziția 88 Contribuție de solidaritate;

n  modificarea și completarea instrucțiunilor de completare a formularului 100, conform prevederilor legislative menționate.


Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 330/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (Monitorul Oficial nr. 105 din 07 Februarie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 890/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 4234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” (Monitorul Oficial nr. 97 din 3 Februarie 2023)

Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Monitorul Oficial nr. 93 din 2 Februarie 2023)

__________


Prin prevederile Ordinului nr. 396/2022/883/2023 se aprobă procedura privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Impozitul stabilit la art. 4^2 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului agricol situat în extravilan și se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, cf. legii. Declararea impozitului se face prin completarea și depunerea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, în care se evidențiază, în mod distinct, impozitul încasat în condițiile art. 42 alin. (1) din lege.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu „Borderoul privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ...., reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii .”

 Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial. Modelul chitanțelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului în numerar se va stabili și se va tipări de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. În cazul plății impozitului prin virament bancar, dovada achitării se face conform art. 1.504 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se mentionează în încheierea de autentificare.

În aplicarea art. 4^2 din lege nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moștenire, partaj ori alte acte juridice de dobândire, cu excepția contractului de vânzare.

Restituirea impozitului reținut din transferul prin vânzare al terenurilor agricole situate în extravilan, datorat în conformitate cu prevederile art. 4^2 din lege, încasat de biroul notarial și virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacții desființate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul acesta, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice.

În vederea înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice, în condițiile prevăzute la art. 4^2 alin. (2) din lege, persoana fizică și/sau juridică care înstrăinează are obligația de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control și cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici ori valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. Impozitul se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferențelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult opt ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferențele negative, în situația în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

Contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut într-un termen de  maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal central competent, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice, prin completarea și depunerea declarației ale cărei model și conținut se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Contribuabilul are obligația plății impozitului în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 909/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 91 din 2 Februarie 2023)

Ianuarie 2023

OG nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății (Monitorul Oficial nr. 87/31.01.2023)

__________


Prin acest act normativ se aduc, între altele, modificări și completări OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Principalele modificări vizează următoarele:

n  pentru o persoană asigurată care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori și care este asigurată la fiecare dintre aceștia pentru concedii și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, stagiul de asigurare este de 6 luni realizate la fiecare angajator și indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare;

n  pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice și care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare care au fost realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toți angajatorii, iar indemnizațiile se vor calcula și se vor plăti de fiecare angajator, numai pentru venitul realizat de asigurat la respectivul angajator;

n  perioadele de asigurare, realizate în temeiul legislației unui stat cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, se vor asimila stagiului de cotizare necesar pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

n  cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ca și asigurații români, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 86 din 31 Ianuarie 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 60/2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (Monitorul Oficial 73 din 27 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 744/2023 pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară (Monitorul Oficial nr. 70 din 27 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (Monitorul Oficial nr. 62 din 25 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (Monitorul Oficial 60 din 20 Ianuarie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial 59 din 20 Ianuarie 2023)

Ordinul al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului justiției nr. 2509/5672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (Monitorul Oficial 58 din 20 Ianuarie 2023) #vector fiscal

Ordin al ministrului culturii nr. 2515/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 — Turism și cultură, investiția 7  (Monitorul Oficial 57 din 20 Ianuarie 2023) 

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (Monitorul Oficial nr. 47 din 17 Ianuarie 2023)

__________


Prin Ordinul nr. 18/2023 a fost modificat formularul 205 Declarație informativa privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit.

Ca urmare modificării Codului fiscal prin OG 8/2021 și OUG 130/2021, în ceea ce privește obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursa a impozitului, precum și ale intermediarilor, rezidenți fiscali romani, definiți de legislația în materie, care au efectuat tranzacțiile prevazute la art.94 și 95 din Codul fiscal, a fost modificat formularul D205 prin OPANAF nr.18/2023.

Modificările și completările formularului Declarație informativa privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit se refera la :

n  abrogarea prevederilor conform căreia D205 se completează și de către plătitorii de venituri din pensii.

Pentru veniturile din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", ci a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominala a persoanelor asigurate”;

n  instituirea obligativității depunerii declarației pentru administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali romani, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

Formularul D205 „Declarație informativa privind impozitul reținut la sursa si câștigurile sau pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", modificat, se utilizează pentru declararea pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursa, precum și a  câștigurilor sau pierderilor din investiții, realizate începând cu anul 2022.

 

Declarația se completează și se depune anual:

 

Ø  până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;

Ø  ori de cate ori plătitorul de venit constata erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație in care se va înscrie „X“ in căsuța prevazută în acest scop.

 

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit de către ANAF (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html) și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Ordin al ministrului finanțelor nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice (Monitorul Oficial nr. 44 din 16 Ianuarie 2023)

Lege nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 40 din 13 Ianuarie 2023) #PV #fotovoltaice #tva_5%

Lege nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023)

Legea nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023) #abonamente facilitati sportive pentru salariati

__________


[...]

TITLUL IV: Impozitul pe venit

[...]

CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente

[...]

Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

[...]

(5)Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

[...]

🆕

r) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

CAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor

[...]

Art. 76: Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

[...]

(41)(41) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:

[...]

🆕

h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

Art. 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

[...]

(2)Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:

[...]

🆕

(v)contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3), în limita aceluiaşi plafon, indiferent de numărul de persoane.

[...]

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii

[...]

CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

[...]

SECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor pentru care plata unor prestaţii sociale se achită de instituţii publice

[...]

Art. 142: Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale

[...] 

z2) aa1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:

[...]

🆕

8. contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

La articolul 142, ultima teză a literei aa1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-8 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator.

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2579/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial 34 din 12 Ianuarie 2023)

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 29 din 10 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 22 din 9 Ianuarie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (Monitorul Oficial 19 din 6 Ianuarie 2023) 

Norma nr. 29/2022 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensarea Investitorilor (Monitorul Oficial 18 din 6 Ianuarie 2023) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 18 din 6 Ianuarie 2023)

Ordin al președintelui Autorității Vamale Române nr. 6602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile (Monitorul Oficial nr. 10 din 5 Ianuarie 2023) 

Decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4634/397/2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă (Monitorul Oficial nr. 1282 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4635/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (Monitorul Oficial nr. 1281 din 30 Decembrie 2022) 4.634/397/2022 

Hotărârea nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (Monitorul Oficial nr. 1279 din 30 Decembrie 2022)

__________


Hotararea enumera cele 257 de fapte pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor.


Faptele sunt grupate in urmatoarele categorii:


A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare


B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare


E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor actenormative, cu modificările şi completările ulterioare


G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare


H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare


J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare


K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare


N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare


O. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


P. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată


Q. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


R. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


S. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare


Ş. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselordin sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare


T. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatareajocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare


Ţ. Fapte care constituie contravenţii potrivit Hotărârii Guvernuluinr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare


U. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri dereglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare


V. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare                

__________

De ce este important?

Potrivit Ordonantei nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, Art. 8 Prezentarea cazierului fiscal:

"(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.

(3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(4) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.

(5) Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.

(6) La solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.

(7) În baza acordurilor fiscale internaţionale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor."

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2578/2022 nr. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4574/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice (Monitorul Oficial nr. 1276 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 Decembrie 2022)

Ordonanța de urgență nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4552/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii ianuarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 Decembrie 2022)

Ordonanța de urgență nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 Decembrie 2022) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (Monitorul Oficial nr. 1264 din 29 Decembrie 2022) www.anaf.ro

Decizia nr. 650 din 15 decembrie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1)], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157^3], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157^3 și alin. (7^1)] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] și ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1262 din 28 Decembrie 2022) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4249/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate (Monitorul Oficial nr. 1258 din 28 Decembrie 2022) 

Legea nr. 376/2022 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 Decembrie 2022) #bacsis

__________


Legea intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2023.


Acest act normativ reglementeaza bacsisul si il defineste ca fiind orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, denumiti in continuare HORECA.


Bacsisul incasat de la clienti se evidentiaza pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de incasare a acestuia, cash sau card.


Operatorii economici au obligatia de a inmâna clientului o nota de plata, in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea consumatiei.


Nota de plata trebuie sa contina si o alta rubrica in care clientul sa poata inscrie suma oferita drept bacsis, in valoare absoluta, daca acesta opteaza pentru acest mod de stabilire a valorii bacsisului acordat.


Pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor, operatorii economici - HORECA - nu au obligatia de a evidentia bacsisul pe bonul fiscal.


In cazul in care, pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor, se opteaza pentru evidentierea bacsisului pe bonul fiscal, contribuabili din HORECA pot incasa bacsis pe bon fiscal, cu posibilitatea adaptarii formularisticii specifice domeniului. 


Bacsisul se evidentiaza distinct pe acelasi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate si este introdus in baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub forma de articol, cu denumirea «bacsis».


In situatia in care, la solicitarea clientilor, utilizatorii elibereaza acestora si factura, bacsisul se evidentiaza distinct si pe aceasta.


Sumele reprezentând bacsis, astfel evidentiate in factura, se inregistreaza in contabilitatea operatorilor economici sau altor entitati platitoare pe seama cheltuielilor de protocol si au regimul fiscal al acestora, in limita nivelului de deductibilitate stabilita prin Codul fiscal.


Contribuabili din domeniul HORECA vor evidentia in evidenta contabila bacsisul incasat in cont 462 Creditori diversi cu analitic distinct.


Sumele incasate cu titlul de bacsis se distribuie tuturor salariatiilor conform unei proceduri sau  printr-un regulament intern ,stabilita de conducerea societatii.


Sumele distribuite catre salariatii nu sunt asimilate veniturilor salariale, se datoreaza numai impozit pe venit datorat de salariat in cota de 10%.


Amenda pentru nerespectarea prevederilor acestei legi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Legea 367/2022 privind dialogul social (Monitorul Oficial 1238 din 22 Decembrie 2022) #contract colectiv de munca

Legea 370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 Decembrie 2022) #R&D #dividende #micro #constructii #inchiriere #beneficii netaxabile pentru salariati #CAS #CASS #impozite si taxe locale #plata cu cardul

__________

Prezentul act normativ aproba OG 16/2022 cu urmatoarele modificari si completari, astfel:

 

TITLUL II - Impozitul pe profit

 

●  Se modifica  Aliniatul 3 al Art. 20 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

 

A fost inlocuit cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică cu cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare experimentală.

 

Pentru companiile care au ca activitate cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica beneficiara la calcul rezultatului fiscal de urmatoarele stimulente fiscal:

 

a)deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 31, in termen de 7 ani.

b)aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

 

●  Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare.

 

Ordin 4635/30.12.2022 nominalizeaza  activele  utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare

 

Anterior acestei modificari facilitatea se aplică doar:

o pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice,

o mașini și aparate de casă, de control și de facturare (cele din subgrupa 2.1 și clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe), programe informatice, precum și pentru dreptul de folosire a programelor informatice.

  

Impozitul pe dividende

 

Prin Legea 370/2022 se clarifică faptul că pentru dividendele distribuite și neplătite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022 impozitul pe dividende este de 5%.

 

Dupa aprobarea situatiilor fininanciare anuale aferente anului 2022 nu se va recalcula impozitul la 8% pentru aceste dividende. Prin urmare, cota de impozit pe dividende de 8% este aplicabilă pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023. Pentru dividendele distribuite pentru trimestrul IV 2022 se va aplica cota de 8%.

 

Atragem atentia ca pentru 2023 se plateste CASS in functie de valoarea dividendelor ridicate si in functie de valoarea acestora baza de calcul a CASS este:

 

TITLUL III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

Prin Legea  370/2022 de aprobare a OG 16/2022 se modifică condițiile de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor stabilite prin OG nr. 16/2022.

 

O persoană juridică română poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinește  la data de 31 decembrie a anului precedent cumulativ următoarele condiții obligatorii:


Persoanele juridice care desfasoara activitati corespunzătoare codurilor CAEN pentru HORECA (CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" ), pot aplica sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile obligatorii de mai sus.

 

Dacă aceeași persoană juridică desfășoară și alte activități decât HORECA, aceasta poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru veniturile obtinute din alte activitati decat HORECA  (le vom denumi NON-HORECA) doar dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii ale unei microintreprinderi mentionate mai sus.

 

Daca in cursul anului fiscal conditiile de mai sus pentru activitatile NON HORECA  nu sunt indeplinite persoana juridica este obligata sa plateasca impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

 

Deci,ulterior trimestrului respectiv persoana juridica nu mai poate aplica impozitul pe microintreprindere pentru activitatile NON HORECA.

 

TITLUL IV - Impozitul pe venit

 

Au fost aprobate urmatoarele modificari:

 

 

 TITLUL V - Contribuţiile sociale obligatorii

 

Baza de calcul a CAS incepand cu data de 1 ianuarie 2023 este:

 

Baza de calcul a CASS incepand cu data de 1 ianuarie 2023 este: 

 

TITLUL IX - Impozitele şi taxele locale

 

A fost amanata prevederea cu privire la calcul impozitului pe cladire pana la 01.01.2025. OG 16/2022 prevedea ca valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

 

A fost introdusa scutirea de la plata impozitul/taxa pe clădiri pentru:

 

Obligativitatea acceptării mijloacelor de plată cu cardul

 

A fost modificat plafonul de la care persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

 

Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 50.000 lei.

 

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul de 50.000 lei nu a fost depăşit, persoanele juridice nu mai au obligaţia de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.


Noiembrie 2022

Ordinul nr. 4092/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.366/2021 (Monitorul Oficial nr. 1148 din 29 Noiembrie 2022)

Ordinul nr. 4171/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 1145 din 28 Noiembrie 2022)

Ordinul nr. 2053/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 Noiembrie 2022)

Ordinul comun nr. 2.155/20.917/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (Monitorul Oficial nr. 1136, 1136 Bis din 25 Noiembrie 2022)

Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor nr. 2806/4079/2022 privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial nr. 1117 din 18 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 1112 din 17 Noiembrie 2022)